ผีเสื้อ

ผีเสื้อ ชื่อแมลงทุกชนิดในอันดับ Lepidoptera มีปีกเป็นแผ่นบางสองคู่ ลำตัว ปี และขาปกคลุมด้วยเกล็ดขนาดเล็กมากคล้ายฝุ่น

ผีเสื้อ ปากเป็นงวงยาวม้วนเข้าอยู่ใต้หัวได้มีทั้งชนิดหากินในเวลากลางวัน เรียกผีเสื้อกลางวัน พายัพเรียก กะเบ้อ กำเบ้อ ก่ำเบ้อ และชนิดหากินในเวลากลางคืน เรียกผีเสื้อกลางคืน แมงกาย

ผีเสื้อยักษ์ ตัวเมียเมื่อกางปีก วัดจากขอบปีกหนึ่งถึงอีกขอบปีกหนึ่งยาวได้ถึงยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้าเซนติเมตร ลำตัวยาวสี่ถึงห้าเซนติเมตรกว้างหนึ่งเซนติเมตรครึ่งถึงสองเซนติเมตร ลำตัวและอกคลุมด้วยขนสีน้ำตาลแดง ปีกสีน้ำตาลแดง มีลวดลาย โดยเฉพาะบริเวณเกือบกึ่งกลางปีกมีลักษณะบางใสรูปคล้ายใบโพ

วงศ์ปลาผีเสื้อ ปลาทะเลทุกชนิดในวงศ์ยกเว้นปลาโนรี ลำตัวสั้นกว้าง แบนข้างมาก ปากเล็กบางชนิดปากยื่นยาวเป็นท่ออยู่ปลายสุดของหัว เกล็ดสากมือคลุมถึงบนครีบหลัง ครีบก้น และครีบหาง สีสวยสด มักเป็นบั้ง แถบหรือจุดคละ

ผีเสื้อ

ผีเสื้อ

The butterfly, named for all insects in the rank Lepidoptera, has two pairs of thin sheet wings, the body and legs covered with very small, dust-like scales.

Its mouth is a long proboscis that can roll under the head. Call the butterfly of the day, Payap, the butterfly, the catfish, and the kind for the food at night. A moth called a bug.

Female giant butterfly when spreading its wings Measuring from wing edge to edge, one can be twenty-one to twenty-five centimeters long. Its body is four to five centimeters long and one and a half to two centimeters wide.

The body and chest covered with reddish brown hair. The wings are reddish-brown with a pattern, especially near the center of the wings, thin, clear, shaped like a Phoe leaf.

Butterflyfish family All kinds of marine fish in the family, except for the nore. Its body is short, wide and flattened on many sides, some types of small mouth, long tubular mouth at the end of the head.

The rough scales cover up to the dorsal, anal and caudal fins. Brightly colored, often with chevrons, stripes, or mixed dots.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google