ตุ่น

ตุ่น เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมวงศ์หนึ่ง ในอันดับตุ่น มีลักษณะคล้ายหนูตะเภาตัวอ้วน ๆ ซึ่งเป็นสัตว์ในอันดับสัตว์ฟันแทะ ตุ่นมีอันดับแยกออกมาเองต่างหาก ซึ่งใกล้เคียงกับหนูผี

มีขนอ่อนนุ่ม สีคล้ำอย่างสีเทาหรือสีดำ ตลอดทั้งลำตัว ซึ่งขนนี้มีคุณลักษณะพิเศษที่สามารถบิดไปในทิศทางใดก็ได้ แตกต่างจากสัตว์ประเภทอื่น ๆ ส่วนหางสั้น

ตุ่นอาศัยในโพรงใต้ดินตลอดเวลา จะไม่ขึ้นมาบนพื้นดิน จึงมีหูและตาเล็กมาก เพราะแทบไม่ได้ใช้ประโยชน์ และถูกเก็บซ่อนอยู่ใต้ขน เพื่อป้องกันมิให้ดินเข้าเวลาขุดดิน

ในบางชนิดจะมีหนังพิเศษปิดเหนือตาด้วย ขาคู่หน้าของตุ่นซ่อนอยู่ใต้ขน จะยื่นออกมาแต่ส่วนปลายเป็นข้อมือที่มีเล็บที่แข็งแรง 5 เล็บ ใช้ในการขุดโพรงดิน แต่จะใช้เดินบนพื้นดินไม่ได้เลย หากตุ่นขึ้นมาบนดินจะทำได้เพียงแค่คืบคลาน

ตุ่น

ตุ่น

A mole is one of the family mammals. The mole resembles a fat guinea pig, which is a rodent rank. The mole has a separate rank. Which is very close to the ghost.

It has soft bristles. A dark color like gray or black The whole body This hair has a special feature that can be twisted in any direction. Unlike other animals, the tail is short.

Moles live in underground burrows all the time. Will not come up on the ground. Therefore have very small ears and eyes Because hardly used And hidden under the fur To prevent soil from entering when digging.

In some species, there is a special film covering the eyes as well. The mole’s front legs are hidden under the fur. Will protrude, but the end is a wrist with five strong nails used to dig a hole But cannot be used to walk on the ground If a mole comes to the ground, it will only be able to crawl.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google