อีกา

อีกา (อังกฤษ: ju…

นกแก้ว

นกแก้ว หรือ นกปา…

นกนางแอ่น

นกนางแอ่น หรือ น…

ค้างคาว

ค้างคาว จัดอยู่ใ…

นกฮูก

นกฮูก หรือ นกเค้…

นกเขาใหญ่

นกเขาใหญ่ หรือ น…

นกเขาชวา

นกเขาชวา หรือ นก…

นกพิราบ

นกพิราบ (ชื่อวิท…

แร้ง

แร้ง หรือ อีแร้ง…

เหยี่ยว

เหยี่ยว หรือ อีเ…