มาคอว์

มาคอว์ (Macaw) เ…

นกกระตั้ว

นกกระตั้ว มีชื่อ…

แมลงวัน

แมลงวัน (ภาษาไทย…

แมลงสาบ

แมลงสาบ (อังกฤษ:…

นกโดโด้

นกโดโด้ (อังกฤษ:…

อีกา

อีกา (อังกฤษ: ju…

นกแก้ว

นกแก้ว หรือ นกปา…

นกนางแอ่น

นกนางแอ่น หรือ น…

ค้างคาว

ค้างคาว จัดอยู่ใ…

นกฮูก

นกฮูก หรือ นกเค้…